پژوهشکده علوم و فناوری نانو
جلسه دفاع از رساله دکتری
ساخت و مشخصه یابی لایه های رسانای شفاف و انعطاف پذیر بر پایه نانوالیاف مس
دانشجو: سید محمد جواد نیکزاد الحسینی
اساتید راهنما: دکتر سید خطیب الاسلام صدرنژاد، دکتر سید محمد مهدوی
30 شهریور ماه 1399 ؛ ساعت 14 بعد از ظهر ، پژوهشکده علوم و فناوری نانو -به صورت مجازی

 

آگهی دفاع

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125