(آخرین تاریخ به روزرسانی -6 شهریور 1399)

 


دانشجویان ورودی سال 1391


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجید نیکزاد الحسینی

عنوان پروژه: ساخت و مشخصه یابی لایه های نانوساختار رسانا، شفاف و انعطاف پذیر

 استاد راهنما: دکتر صدرنژاد- دکتر مهدوی

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مریم السادات قریشی

عنوان پروژه: سنتز نانو ماده تیتانیای دوپ شده برای درمان فتودینامیک تحت تابش در محدوده فروسرخ نزدیک

استاد راهنما: دکتر مداح حسینی- دکتر مختاری دیزجی - دکتر مهاجرانی

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 دانشجویان ورودی سال 1392 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسن احمد وند

عنوان پروژه: ساخت و مشخصه یابی نانوساختارهای دو بعدی تنگستن دی سولفاید برای کاربردهای حسگری گاز

 استاد راهنما: دکتر ایرجی زاد- دکتر محمدپور

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فائزه اژه ای

عنوان پروژه: ساخت الکترودهای شبه گرافینی به منظور استفاده در حسگری الکتروشیمیایی DNA

 استاد راهنما: دکتر محمدپور- دکتر اخوان- دکتر ساسان پور- دکتر شکرگزار

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

امیر دارستانی

عنوان پروژه: ساخت و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوزیست کامپوزیتهای پلیمر طبیعی حاوی گرافن و نانوذرات فلزی جهت ترمیم اعصاب محیطی

 استاد راهنما: دکتر رمضانی- دکتر مشایخان- دکتر شاملو

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

روح الله خسروشاهی

عنوان پروژه: زینتر ترموشیمیایی دماپایین لایه جاذب در سلولهای خورشیدی لایه نازک پایه کالگوژن

 استاد راهنما: دکتر تقوی نیا- دکتر باقرزاده

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

حمید رضا عرب باقرانی

عنوان پروژه: بررسی اثر مورفولوژی و فصل مشترک نانوساختار سه لایه ای Ni/Tio2/CNT در عملکرد قطعه مقاومت حافظه ای memristor

 استاد راهنما: دکتر مشفق- دکتر باقری شورکی

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرضیه جان نثاری

عنوان پروژه: استفاده از اثر هم افزایی گرافین- نانو حباب در روش نوری حرارتی برای از بین بردن سلولهای سرطانی

 استاد راهنما: دکتر اخوان- دکتر مداح حسینی

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

غزال کیانپور

عنوان پروژه: ساخت نانوکامپوزیت هیبریدی PU/POSS/TiO2، جهت مهندسی بافت عروق با ویژگی های مکانیکی و خون سازگاری بهبودیافته

 استاد راهنما: دکتر باقری- دکتر پورجوادی- دکتر قنبری

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

     


 دانشجویان ورودی سال 1393 


 

 

 

مهدیه یوسفی

عنوان پروژه: ساخت، مشخصه یابی و بهبود خواص اپتیکی/ الکترونیکی نانوصفحات نیمه رسانای g-C3N4 برای واکنش تجزیه آب

 استاد راهنما: دکتر مشفق - دکتر عسگری

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

ستوده صداقت حور

عنوان پروژه: سنتز و بررسی بازیابی جاذب های کربنی نانوساختار به منظور گوگردزدایی از مشتقات نفتی

 استاد راهنما: دکتر آیت اللهی- دکتر احدیان-دکتر جعفریان

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

شادی رهنما

عنوان پروژه: خودساختار پذیری نانو قفس های پروتئینی در وزیکل

 استاد راهنما: دکتر اجتهادی - دکتر وثوقی

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

آرش رمدانی

عنوان پروژه: سامانه ترانوستیک هدفمند بر پایه لیپوزوم های حامل نقاط کوانتومی گرافن و نانو ذرات حاوی دارو به منظور درمان و پایش سرطان سینه

 استاد راهنما: دکتر سیم چی- دکتر سبزواری

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 فیروزه عبادی

عنوان پروژه: 

 استاد راهنما: دکتر تقوی نیا- دکتر محمدپور

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهسا مفیدی

عنوان پروژه: شبیه سازی دینامیک مولکولی حرکت نانوخودرو روی ساختارهای کربنی

 استاد راهنما: دکتر نجات- دکتر اجتهادی

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دانشجویان ورودی سال 1394 


 

 

 

 

 

 

 

 

مجید طالبی

عنوان پروژه: مطالعه و ساخت الکترودهای نانوساختار کربنی اصلاح شده به منظور کاربرد در فرایندهای یون زدایی خازنی CDI

 استاد راهنما: دکتر شاهرخیان- دکتر احدیان

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

سید علی حسینی

عنوان پروژه: بررسی خواص حسگری ساختارهای دو بعدی بر پایه قلع

 استاد راهنما: دکتر ایرجی زاد- دکتر مهدوی -دکتر محسنی

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

سجاد محمودپور قمصر

عنوان پروژه: ساخت مینی ماژولهای خورشیدی پروسکایتی به روش لایه نشانی با قالب شکافدار

 استاد راهنما: دکتر تقوی نیا- دکتر محمدپور

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

آذین خدایی

عنوان پروژه: ساخت و بررسی رفتار رهایش دارو در داربست های نانوکامپوزیت مغناطیسی، تهیه شده به روش الکتروریسی

 استاد راهنما: دکتر باقری- دکتر مداح حسینی

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

عطیه حسینی

عنوان پروژه: بررسی نقش غلظت کلسترول در غشاء سلولهای سرطانی در مقاومت در برابر نانوداروها

 استاد راهنما: دکتر اجتهادی- دکتر محمودی

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

مریم حیدری

عنوان پروژه: 

 استاد راهنما: دکتر تقوی نیا- دکتر مهدوی

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

سعید حسن نیا

عنوان پروژه: کاهش محتوی ترکیبات گوگردی موجود در خورک مدل محصولات نفتی با استفاده از فرایند اکسایشی در حضور نانوکاتالیست های W-MO بر پایه ساختارهای کربنی

 استاد راهنما: دکتر کاظمینی- دکتر رشیدی -دکتر حجار

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

پروین آسن

عنوان پروژه: ساخت ابرخازنهای الکتروشیمیایی مبتنی بر برخی از نانومواد کربنی- پلیمرهای هادی و برخی اکسیدهای فلزات واسطه

 استاد راهنما: دکتر شاهرخیان- دکتر ایرجی زاد

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

سعید معینی

عنوان پروژه: ساخت و ارزیابی نانوساختارهای هیبریدی بر پایه گرافن حفره دار برای کاربرد باتری لیتیومی

 استاد راهنما: دکتر رمضانی- دکتر صدرنژاد

فایل رزومه علمی

 

 

 


 دانشجویان ورودی سال 1395 


 

 

 

 

 

 

 

 

مهدی برجسته

عنوان پروژه: مطالعه برون تنی و رهایش دارو از چارچوب فلز- آلی (MOF) برای دارورسانی سرطان ملانوما

 استاد راهنما: دکتر وثوقی - دکتر باقرزاده - دکتر هوشنگ باقری

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

آناهیتا دانشور

عنوان پروژه: سنتز و مشخصه یابی محمل هیدروژلی حساس به دما با قابلیت کاربرد در مهندسی بافت استخوان

 استاد راهنما: دکتر وثوقی - دکتر فرخی - دکتر بنکدار - دکتر زرین تاج

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

درسا موسوی

عنوان پروژه: تهیه و کاربرد نانوکامپوزیت های بر پایه گرافن آلائیده شده با نیتروژن و اکسیدهای فلزات واسطه در آزاد سازی الکتروشیمایی اکسیژن

 استاد راهنما: دکتر شاهرخیان - دکتر ایرجی زاد

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

الهام گل افشان

عنوان پروژه: طراحی، ساخت و ارزیابی داربست های الکترواکتیو بر پایه گرافن سه بعدی متخلخل و پلیمرهای پیزو الکتریک به منظور کاربرد در مهندسی بافت نرم

 استاد راهنما: دکتر سیم چی - دکتر شکرگزار - دکتر مشایخان

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 محمد امیری

عنوان پروژه: ساخت و ارزیابی نانوحامل های نوین بر پایه پلی اتیلن ایمین برای رسانش ژن

 استاد راهنما: دکتر شجاعی - دکتر کریمی - دکتر مشایخان

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

مائده سیمایی

عنوان پروژه: مطالعه ساختارهای هیبریدی برپایه نانو مواد دوبعدی جاذب امواج الکترومغناطیس به منظور کاربرد در تولید بخار خورشیدی

 استاد راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر اسفندیار

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

رویا لطفی

عنوان پروژه: توسعه و ارزیابی کامپوزیت هیدروژلی حاوی نانوساختارهای دو بعدی به عنوان جوهرهای زیستی در چاپ سه بعدی زیستی و مهندسی بافت

 استاد راهنما: دکتر سیم چی - دکتر پورجوادی - دکتر تمجید

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

مرضیه سلیمی

عنوان پروژه: به کارگیری کالکوژن های فلزات واسطه در هایپرترمیای سیال مغناطیسی به منظور تشخیص و درمان سرطان

 استاد راهنما: دکتر وثوقی - دکتر شکرگزار - دکتر دلاوری 

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

زهره ریاحی

عنوان پروژه: کنترل اتمسفر از طریق بکارگیری نانوساختارهای اصلاح شده در فیلم های پلی اتیلنی نانوکامپوزیتی برای کاربرد بسته بندی

 استاد راهنما: دکتر رضا باقری - دکتر پیرچراغی

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

مرضیه سادات حسینی

عنوان پروژه: سامانه بیوحسگر QCM جهت تشخیص سلول

 استاد راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر وثوقی - دکتر زینلی

فایل رزومه علمی

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                        دانشجویان ورودی سال1396

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

غزاله اصغری سرابی

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سید محسن موسوی میرکلایی

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

پوریا امینی زاده

فایل رزومه علمی
 

 

 

 

 

 

 

محمدحسن فرجی مطلق

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

شیما تاج احمدی

فایل رزومه علمی

 

 

 

 

 

 

 

گل ارا کفیلی

فایل رزومه علمی

 

 

 

حناء زهرا شمسی

فایل رزومه علمی

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                        دانشجویان ورودی سال1397

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 محمد نیکخو

فایل رزومه علمی

 

عباس بهمنی

فایل رزومه علمی

 

نیما محمدبیگی

فایل رزومه علمی

 

هاله خوش نظر

فایل رزومه علمی

 

علی میرسپاه

فایل رزومه علمی

 

مهرنوش رفیعی

فایل رزومه علمی

 

 

 

فهیمه زمانپور

فایل رزومه علمی

 

 

 

صباح نازلی

فایل رزومه علمی

 

 

مهران واعظی

فایل رزومه علمی

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                        دانشجویان ورودی سال1398

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

محمد همایون

فایل رزومه علمی

الهام خضرلو

فایل رزومه علمی

 

مهسا حسنی مرند

فایل رزومه علمی

 

سحر گونه فراهانی

فایل رزومه علمی

زهرا رزاقی

فایل رزومه علمی

 

رضا غیور نجف آبادی

فایل رزومه علمی

 

زهرا محمودیان بیدگلی

فایل رزومه علمی

 

سپهر سمیعی اصفهانی

فایل رزومه علمی

 

محمد سعید رجب زاده

فایل رزومه علمی

 

مریم نیک صفت

فایل رزومه علمی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125