دانشجویان دکتری

ورودی سال 1393

رهنما، شادی

عنوان پروژه: خودساختارپذیری نانو قفس‌های پروتئینی در وزیکل

اساتید راهنما: دکتر اجتهادی - دکتر وثوقی

ورودی سال 1394

محمودپور قمصر، سجاد

عنوان پروژه: ساخت مینی ماژول‌های خورشیدی پروسکایتی به روش لایه نشانی با قالب شکافدار

اساتید راهنما: دکتر تقوی نیا - دکتر محمدپور

معینی، سعید

عنوان پروژه: ساخت و ارزیابی نانوساختارهای هیبریدی بر پایه گرافن حفره‌دار برای کاربرد باتری لیتیومی

اساتید راهنما: دکتر رمضانی - دکتر صدرنژاد

ورودی سال 1395

امیری، محمد

عنوان پروژه: ساخت و ارزیابی نانوحامل‌های نوین بر پایه پلی اتیلن ایمین برای رسانش ژن

اساتید راهنما: دکتر شجاعی - دکتر کریمی - دکتر مشایخان

دانشور، آناهیتا

عنوان پروژه: سنتز و مشخصه‌یابی محمل هیدروژلی حساس به دما با قابلیت کاربرد در مهندسی بافت استخوان

اساتید راهنما: دکتر وثوقی - دکتر فرخی - دکتر بنکدار - دکتر زرین تاج

سادات حسینی، مرضیه

عنوان پروژه: کاربرد حسگر QCM جهت تشخیص بایومولکول

اساتید راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر وثوقی - دکتر زینلی

سیمایی، مائده

عنوان پروژه: مطالعه ساختارهای هیبریدی بر پایه نانو مواد دوبعدی جاذب امواج الکترومغناطیس به منظور کاربرد در تولید بخار خورشیدی

اساتید راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر اسفندیار

لطفی، رویا

عنوان پروژه: توسعه و ارزیابی کامپوزیت هیدروژلی حاوی نانوساختارهای دو بعدی به عنوان جوهرهای زیستی در چاپ سه بعدی زیستی و مهندسی بافت

اساتید راهنما: دکتر سیم چی - دکتر پورجوادی - دکتر تمجید شبستری

گل افشان، الهام

عنوان پروژه: طراحی، ساخت و ارزیابی داربست‌های الکترواکتیو بر پایه گرافن سه بعدی متخلخل و پلیمرهای پیزو الکتریک به منظور کاربرد در مهندسی بافت نرم

اساتید راهنما: دکتر سیم چی - دکتر شکرگزار - دکتر مشایخان

ورودی سال 1396

اصغری سرابی، غزاله

عنوان پروژه: طراحی و اصلاح ساختار نانومیله‌های ZnO/نانوفیبر پلیمری برای تخریب فوتوکاتالیستی آلاینده‌های آلی و تولید همزمان هیدروژن

اساتید راهنما: دکتر مشفق - دکتر باقری

امینی زاده، پوریا

عنوان پروژه: افزایش مقاومت خوردگی فولاد کربنی با استفاده از نانوکپسول‌های کرویکربنی حاوی بازدارنده مرکاپتوبنزوایمیدازول و متصل شده به پلی آنیلین دوپ شده با نمک آمونیوم نیترات سریم

اساتید راهنما: دکتر رمضانی - دکتر قربانی

تاج احمدی، شیما

عنوان پروژه: طراحی، ساخت و مشخصه‌یابی چارچوب‌های فلز-آلی حامل دارو جهت ارزیابی در مدل بیماری آلزایمر

اساتید راهنما: دکتر شاملو - دکتر شجاعی - دکتر شریف زاده

فرجی مطلق، محمد حسن

عنوان پروژه: نمکزدایی آب به روش یونزدایی خازنی با استفاده از الکترودهای نانوساختاری کربن-فسفر

اساتید راهنما: دکتر احدیان - دکتر اسفندیار

موسوی میرکلایی، سید محسن

عنوان پروژه: بررسی فرآیند نمکزدایی از آب به روش نانوفیلتراسیون غشایی مکسینی با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک

اساتید راهنما: دکتر نجات - دکتر موسوی

کفیلی، گل آرا

عنوان پروژه: چاپ زیستی سه بعدی نانوکامپوزیت بر پایه پرده آمنیون برای کاربرد مهندسی بافت: بررسی خواص رئولوژیکی، مکانیکی و زیستی

اساتید راهنما: دکتر سیم چی - دکتر تمجید شبستری

ورودی سال 1397

آل محمد، سید محمد امین

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

تخصص: تصویربرداری نوری از مغز، پردازش داده‌های نورونی

پست الکترونیک: smaam1373@gmail.com

تصویربرداری نوری با سیگنال‌های ذاتی، آنالیز اسپایکو LFP داده‌های ثبت خارج سلولی

دانلود

بهمنی، عباس

خوش نظر، هاله

عنوان پروژه: مدلسازی چند مقیاسی تغییر شکل هیدروژل حساس به رطوبت حاوی نانو الیاف سلولزی

اساتید راهنما: دکتر نقدآبادی - دکتر موحدی

رفیعی، مهرنوش

عنوان پروژه: تهیه جوهرهای زیستی بر پایه آلژینات/ژلاتین تقویت شده با نانو ساختارهای اصلاح شده سلولز برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان

اساتید راهنما: دکتر شجاعی - دکتر مشایخان

زمانپور، فهیمه

عنوان پروژه: ساخت حسگر لمسی بر پایه نانومولدهای تریبوالکتریک

اساتید راهنما: دکتر محمدپور - دکتر ساسانپور

صباح، نازلی

مأمن پوش، محمد امین

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

تخصص: پیاده‌سازی دستگاه ردیاب چشم بر روی FPGA

پست الکترونیک: mohamadamin_mamanposh@yahoo.com

پیاده‌سازی سخت‌افزاری و پردازش سیگنال بر روی FPGA به ویژه FPGAهای از نوع ZYNQ

دانلود

محمدبیگی، نیما

عنوان پروژه: ساخت حسگرهای گاز خود مولد تریبوالکتریک بر پایه نانوساختارهای یک بعدی هیبریدی

اساتید راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر محمدپور

میرسپاه، علی

عنوان پروژه: ساخت آشکارسازهای نوری خودمولد براساس نانومولدهای ترایبوالکتریک جهت پایش متغیرهای سلامت

اساتید راهنما: دکتر محمدپور - دکتر اسفندیار

نیکخو، محمد

عنوان پروژه: ساخت، اصلاح سطح و کاربرد غشاهای نانو کامپوزیتی بر پایه نانوذرات دیکالکوژنید فلزات واسطه در فرآیند نمک زدایی اسمز مستقیم

استاد راهنما: دکتر باقرزاده

واعظی، مهران

عنوان پروژه: بررسی حرکت دسته جمعی نانوخودرو بر روی سطح

اساتید راهنما: دکتر نجات - دکتر اجتهادی

ورودی سال 1398

حسنی مرند، مهسا

عنوان پروژه: طراحی زبان اپتوالکترونیک مبتنی بر نانو مواد و استفاده از یادگیری ماشین به منظور تشخیص و تمایز نشانگرهای زیستی

اساتید راهنما: دکتر هرمزی نژاد - دکتر ساسانپور - دکتر فهیمی (مشاور)

خضرلو، الهام

عنوان پروژه: طراحی و ساخت الکترودهای اصلاح شده بر پایه کامپوزیت حاصل از نانوساختارهای کربنی و ترکیبات برخی عناصر واسطه در اندازه‌گیری الکتروشیمیایی برخی آنتی بیوتیک‌ها

اساتید راهنما: دکتر شاهرخیان - دکتر ایرجی زاد

رجب زاده، محمد سعید

عنوان پروژه: فرآیندهای ایجاد فوق اشباعی در ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی مقیاس بزرگ

اساتید راهنما: دکتر تقوی نیا - دکتر تاج آبادی

رزاقی، زهرا

سمیعی اصفهانی، سپهر

اساتید راهنما: دکتر ایرجی زاد - دکتر کلانتریان

غیور نجف آبادی، رضا

عنوان پروژه: بهبود پایداری سلول‌های خورشیدی پروسکایتی با حذف متیل آمونیوم از ترکیب پروسکایت

اساتید راهنما: دکتر تقوی نیا - دکتر محمدپور - دکتر تاج آبادی (مشاور)

محمودیان بیدگلی، زهرا

عنوان پروژه: بهبود عملکرد گرما درمانی مغناطیسی و پایش هم زمان دما به روش فراصوت

اساتید راهنما: دکتر احدیان - دکتر مداح حسینی

نیک صفت، مریم

عنوان پروژه: توسعه بسته‌بندی مواد غذایی با بکارگیری نانوساختارهای پلی فنلی اصلاح شده جهت ساخت فیلم‌های نانو کامپوزیت پلیمری

اساتید راهنما: دکتر باقری - دکتر پورجوادی

همایون، محمد

گونه فراهانی، سحر

عنوان پروژه: طراحی و ساخت سامانه هدفمند لیپوزومی هسته – پوسته حساس به PH با توانایی عبور از سد خونی-مغزی برای درمان گلیوما

اساتید راهنما: دکتر سیم چی - دکتر ایمانی

ورودی سال 1399

احمدی، شهاب

بگری، فاطمه

حیدری، مهسا

دانلود

ذکاوت، میرمهدی

سرائی، احمد

فراهانی، الهام

فرهادپور، محمد

عنوان پروژه: ساخت، ارزیابی و مشخصه‌یابی غشاهای تبادل آنیونی نانوساختار مورد استفاده در پیل‌های سوختی قلیایی

اساتید راهنما: دکتر باقری - دکتر پیرچراغی

محرم زاده، فرشته

نعمتی پور، سیما

نعمتی، فریبرز

گودرزی، نهال

ورودی سال 1400

آقایاری، صدیقه

اسمعیل زاده، فرهاد

اصغری، محمد

افشاری، مهدی

علیزاده، کاوه

فرهمند، امید

مجابی، سید شهاب الدین

هادی زاده، عارفه

واحدی، نرگس

ورودی سال 1401

اسماعیل‌پور، محبوبه

حسنی، عاطفه

خاکسار، عاطفه

ریحانی، امیرحسین

زارعی، سیمین دخت

سلاجقه، سارا

شجاعی، محمدرضا

علی عباس‌زاده، ندا

علی مرادلو، خدیجه

محمدی، محسن

نصرت خواه، پویا

کلاهدوزان، فریده