اعضای شورای گروه

مداح حسینی، حمیدرضا

مدیر گروه

دکتری مهندسی و علم مواد از دانشگاه صنعتی شریف

مرتبه و سمت: استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: مواد پیشرفته

شماره تماس: 02166165258

پست الکترونیک: madaah@sharif.edu

وبگاه

بایو مواد، نانو مواد، مواد مغناطیسی، فرآیندهای نوین تولید مواد، شناسایی و مشخصه‌یابی مواد

دانلود

برقعی، یاسمن سادات

دکتری نانوبیوتکنولوژی از دانشگاه تهران

مرتبه و سمت: استادیار پژوهشکده جامع علوم و فناوری‌های همگرا، دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: بیوتکنولوژی، نانوبیوتکنولوژی

شماره تماس: 02166164140

پست الکترونیک: yasaman.borghei@sharif.edu

 

نانوپزشکی، ژن/ دارو رسانی، ترانوستیک، توسعه‌ی حسگرهای زیستی

دانلود

حسین خلج، بابک

دکتری مهندسی برق از دانشگاه استنفورد آمریکا

مرتبه و سمت: استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و مدیر گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعات و علوم داده

تخصص: مخابرات سیستم، شبکه‌های مخابراتی و زیستی و تحلیل داده‌های ژنومیک

شماره تماس: 02166165958

پست الکترونیک: khalaj@sharif.edu

وبگاه

شبکه‌های مخابراتی و زیستی، اکوسیستم‌های نوین تحلیل و پردازش داده

دانلود

رمضانی سعادت آبادی، احمد

دکتری مهندسی شیمی (پلیمر) از دانشگاه لاوال کبک کانادا

مرتبه و سمت: استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: نانوکامپوزیت و پلیمرهای زیست سازگار

شماره تماس: 02166166405

پست الکترونیک: ramazani@sharif.edu

وبگاه

نانوپلیمرها، ساخت و کاربرد پلیمرها در صنعت مهندسی پزشکی

کاربرد نانوپلیمرها در ازدیاد برداشت مخازن نفتی

دانلود

سیم چی، عبدالرضا

دکتری مهندسی و علم مواد از دانشگاه صنعتی شریف

مرتبه و سمت: استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف، عضو قطب نانوساختارها

تخصص: نانوساختار، مواد پیشرفته

شماره تماس: 02166165261

پست الکترونیک: simchi@sharif.edu

وبگاه

نانومواد، مواد کاربردی پیشرفته، روش‌های نوآورانه تولید، بیومواد

دانلود

شاملو، امیر

نماینده گروه در شورا

دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه استنفورد آمریکا

مرتبه و سمت: استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: نانومکانیک، زیست مهندسی

شماره تماس: 02166165691

پست الکترونیک: shamloo@sharif.edu

وبگاه

میکروفلوئیدیک، نانومواد، مهندسی بافت و محاسبات در مقیاس میکرو و نانو

دانلود

فتاحی، علیرضا

دکتری شیمی از دانشگاه مین آمریکا

مرتبه و سمت: دانشیار دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: شیمی آلی

شماره تماس: 02166165342

پست الکترونیک: fattahi@sharif.edu

وبگاه

شیمی آلی، طراحی و اصلاح داروهای جدید ضدسرطان، مطالعه برهمکنش آنتی ژن‌ها با آنتی بادی‌ها

ترموشیمی واکنش‌های آلی، تجزیه و تحلیل ساختاری مولکول‌های زیستی شامل اسیدهای آمینه، پپتیدها، نوکلئوبازها، کربوهیدرات‌ها

دانلود

مشایخان، شهره

دکتری مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی از دانشگاه اساکا ژاپن

مرتبه و سمت: دانشیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: مهندسی پزشکی-بیوتکنولوژی

شماره تماس: 02166166414

پست الکترونیک: mashayekhan@sharif.edu

وبگاه

نانوبیوتکنولوژی، مهندسی بافت، طراحی زیست مواد، سلول درمانی، رهایش دارو

دانلود

وثوقی، منوچهر

دکتری بیوتکنولوژی از تولوز فرانسه

مرتبه و سمت: استاد بازنشسته دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف، عضو قطب نانوساختارها

تخصص: نانو بیوتکنولوژی

شماره تماس: 02166164104 و 02166165418

پست الکترونیک: vosoughi@sharif.edu

وبگاه

محیط زیست، نانو بیوتکنولوژی، نانو بیومواد و کاربردهای آن در پزشکی

دانلود

پرستار شهری، هادی

دکتری شیمی تجزیه از دانشگاه صنعتی شریف

دانشیار شیمی تجزیه دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف

تخصص: کمومتریکس، کروماتوگرافی، متابولومیکس، اصالت‌سنجی مواد غذایی، شیمی محیط زیست

شماره تماس: 02166165306

پست الکترونیک: h.parastar@sharif.edu

وبگاه

توسعه روش‌های مختلف کمومتریکس و یادگیری ماشین با هدف کالیبراسیون و طبقه‌بندی

توسعه نرم‌افزار سهل العمل برای اجرای روش‌های کمومتریکس و یادگیری ماشین

کاربردهای روش‌های کمومتریکس و یادگیری ماشین در آنالیز اطلاعات کروماتوگرافی، طیف‌سنجی و تصویربرداری فراطیفی

دانلود